प्रकाशित: २०७४ कार्तिक ३०Image

कपनको झण्डा पार्कबाट देखिएको काठमाडौँको दृष्य